Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij scamwarning.xyz, uw nummer één online bron voor zwendelwaarschuwingen van verschillende online producten. U wordt hierbij geïnformeerd dat uw gebruik van en toegang tot de scamwarning.xyz-website, al zijn inhoud, andere diensten en alle andere informatie op welke manier dan ook die verband houdt met en / of verband houdt met deze website, voorlopig is op voorwaarde dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden van gebruik volledig zoals hierna gedetailleerd.

HOE WERKT ONZE WEBSITE

Scamwarning.xyz biedt noodzakelijke en actuele informatie aan internetgebruikers over het herkennen, ontsnappen en rapporteren van oplichting. Het stelt publicaties, actueel nieuws, video's en andere online bronnen beschikbaar om gebruikers te helpen bij het begrijpen en voorkomen van schade die kan voortvloeien uit oplichting.

AANVAARDBAAR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Voor personen die de wettelijke leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in staat zijn wettelijk bindende contracten te sluiten, verlenen we een beperkte, omkeerbare, niet-exclusieve, niet-toewijsbare en niet-sublicentieerbare licentie om toegang te krijgen tot scamwarning.xyz in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als geregistreerde scamwarning.xyzuser is het verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming inhoud van scamwarning.xyz te distribueren, in licentie te geven, tentoon te stellen, er afgeleide werken van te maken of te verkopen.
U mag in geen geval enig handelsmerk, copyright of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van enig deel of gedeelte van onze website. U dient zich te onthouden van het linken naar, spiegelen of framen van enig deel van onze site en diensten; of proberen om niet-goedgekeurde toegang te krijgen om een ​​deel van onze website en de gerelateerde systemen te vergemakkelijken.
Bij scamwarning.xyz behouden we ons het recht voor om het account volledig te beëindigen of tijdelijk op te schorten van elke gebruiker die onze website verkeerd gebruikt en / of andere gebruikers van de website verontrust zonder voorafgaande kennisgeving. U mag onder geen beding de informatie die u via onze website heeft verkregen, gebruiken om contact op te nemen met organisaties of personen, om welke reden dan ook.
U mag onze website niet slecht gebruiken door opzettelijk virussen, wormen, Trojaanse paarden, logic bombs of enige andere kwaadaardige of technologisch schadelijke software te introduceren. Het is gebruikers verboden om niet-goedgekeurde toegang te krijgen tot onze website, onze hostserver of enige database of servercomputer die verband houdt met of verbonden is met onze website.
Elke gebruiker is verantwoordelijk voor zijn / haar gedrag en activiteiten op scamwarning.xyz, inclusief maar niet beperkt tot alle tekst, gebruikersnamen en wachtwoorden, grafische afbeeldingen, gegevens, afbeeldingen, foto's, audio, video, items en links die zijn geüpload, gepost, en weergegeven op de site.

GEBRUIKERSACCOUNTS

Om de meeste aspecten van onze website te kunnen gebruiken, is het nodig dat u zich registreert en een actief persoonlijk gebruikersaccount bijhoudt, op voorwaarde dat u ten minste 18 jaar oud bent. Om aan de registratievereiste te voldoen, vragen we u om enkele persoonlijke gegevens op te geven, zoals uw naam, telefoonnummer, contactgegevens en leeftijd.
U gaat hierbij akkoord om alleen nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, grondige en actuele informatie in uw gebruikersaccount te verstrekken en te onderhouden. Als u dit nalaat, kunnen we uw toegang tot de website stopzetten en / of deze overeenkomst volledig beëindigen. U stemt ermee in persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor elke activiteit die plaatsvindt onder uw accountunt, en u stemt ermee in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account elke keer te behouden. Tenzij anderszins toegestaan ​​door scamwarning.xyz schriftelijk, mag u slechts één scamwarning.xyzaccount bezitten.

GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN

U mag zonder reden door meerdere derden uw account gebruiken, en u stemt er hierbij mee in elke relevante wet na te leven bij het gebruik van de website. U mag de website niet gebruiken voor illegale doeleinden.
We laten onze gebruikers toe om hun opmerkingen op de website te uploaden. U belooft dat u de enige en exclusieve eigenaar bent van alle geüploade gebruikersinhoud of dat u over alle rechten, goedkeuringen, releases en licenties beschikt die nodig zijn om scamwarning.xyz de licentie voor de gebruikersinhoud te verlenen zoals hierboven vermeld. U verklaart hierbij dat dergelijke gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op, misbruik maakt van of negeert in strijd met de rechten van een derde, of de rechten van de publiciteit of privacy van een derde, of leidt tot schending van enige wet of regelgeving.
Hoewel alle door u verstrekte gebruikersinhoud uw eigendom blijft, verleent u scamwarning.xyz door dergelijke gebruikersinhoud een universele, onomkeerbare, eindeloze, royaltyvrije licentie te verstrekken, overdraagbaar, met het recht om sublicenties te verlenen, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, te dupliceren , openlijk tonen, publiekelijk uitvoeren, verspreiden en anderszins gebruiken van dergelijke gebruikersinhoud zonder verdere toestemming van u of kennisgeving aan u, en zonder de vereiste om u of een andere entiteit te compenseren.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

Alle gegevens, informatie, rapporten, representatie, materialen, artikelen, afbeeldingen, afbakeningen, foto's of andere informatie (gezamenlijk bekend als inhoud) getoond op en vervat in de website, zijn handelsmerken, auteursrechtelijk beschermd en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, behalve waar wij geven expliciet het tegendeel aan. Alle titels, rechten en belangen met betrekking tot de inhoud zijn eigendom van, in licentie gegeven aan of worden beheerd door scamwarning.xyz. U stemt ermee in dat de website is ontworpen en aangeboden door scamwarning.xyz in een onderscheidend formaat en uiterlijk, en u mag de website en de inhoud ervan bekijken en een exemplaar van de website of specifieke delen van de website downloaden of afdrukken voor persoonlijk gebruik. gebruik alleen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMER

SCAMWARNING.XYZ-WEBSITES EN HAAR INHOUD, TEKST, NAMEN EN AFBEELDINGEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN OPGENOMEN, WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD. TERWIJL WIJ JUDICIOUS ZORG HEBBEN GENOMEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE INFORMATIE DIE OP DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDT GEDETAILLEERD EN CORRECT IS, OF VERKREGEN UIT BRONNEN DIE ACHTERWAARDIG WORDEN AANGENOMEN, GARANDEREN WIJ GEEN ENKELE GARANTIE VAN EEN BEPAALDE KWALITEIT EN EEN BIJZONDERE PAKKET. -SCHENDING VAN EIGENDOMSMIDDELEN, EXPLICIET OF IMPLICIET.
WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID EN VRIJHEID VAN FOUTEN VAN DE INFORMATIE EN MATERIALEN OP ONZE WEBSITE.
SCAMWARNING. DEEL DAARVAN.
SCAMWARNING.XYZ WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN. SCAMWARNING. ONMIDDELLIJK, ONMIDDELLIJK, ONMIDDELLIJK, BUITENGEWOON, CORRECTIEF, INDIRECT OF IETS ANDERS, ONDANKS EEN OPLEIDING MET BETREKKING TOT DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DERGELIJKE HARMEN.

DERDE PARTIJ LINKS

Links op scamwarning.xyz-websites kunnen leiden naar websites die niet onder controle staan ​​van scamwarning.xyz. We zijn niet verantwoordelijk voor de bronnen of inhoud die op een gelinkte site worden gevonden. U gaat ermee akkoord dat de links op de websites van scamwarning.xyz alleen voor het gemak worden aangeboden en dat hun aanwezigheid op onze website niet impliceert dat scamwarning.xyz een dergelijke gekoppelde site goedkeurt. U stemt ermee in dat u op eigen risico toegang krijgt tot gekoppelde sites.

IDEMNIFICATION

U stemt ermee in om scamwarning.xyz en zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, hun functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers, te verdedigen, vrij te geven, schadeloos te stellen en vast te houden, niet schuldig aan en tegen enige claims, herstelbetalingen, aansprakelijkheden, verliezen en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de website en andere diensten of uw schending van deze voorwaarden.

SCHEIDBAARHEID

Als een voorwaarde van deze overeenkomst niet afdwingbaar blijkt te zijn, zullen specifieke bepalingen worden gewijzigd om de bedoeling van de partijen weer te geven, terwijl alle overige bepalingen van de overeenkomst volledig van kracht blijven.

KEUZE VAN WET

In alle opzichten worden deze gebruiksvoorwaarden geïnterpreteerd en beheerst door de wetten van de Verenigde Staten van Amerika.

WIJZIGINGEN

We kunnen deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen, herzien, aanvullen of verwijderen. We raden gebruikers daarom aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op updates. U moet afzien van het gebruik van de website als een voorwaarde voor u onaanvaardbaar is. Uw voortdurende gebruik van de website nu, of na eventuele wijzigingen, geeft aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, evenals met dergelijke wijzigingen.

👉 *** Wil je een bijverdienste verdienen met een stabiel crypto-investeringsplatform dat duurzame maandelijkse opbrengsten genereert? Krijg dit: u kunt nu stabiele winstmarges behalen dankzij een nieuwe, innovatieve manier om in crypto te investeren. Opbrengstknooppunten is het antwoord dat u nodig hebt om een ​​behoorlijke winst te maken met investeringen in cryptocurrency, of u nu een beginner of professional bent in de crypto-ruimte. Een verhuurprogramma met meerdere niveaus is wat Yield-knooppunten naar de tafel brengen. Master-knikken is de avant-garde van het genereren hoge ROI dankzij de vindingrijkheid van Stefan Hoermann en zijn team. Met master-knikken investeert u en laat het platform de rest voor u doen. Wat is hoofdknikken? Het is geen HANDEL. Het is een nieuwe manier om inkomsten te genereren door technologie te bieden die steunt op een 'proof of stake'-benadering. Yieldnodes beheert deze crypto-master-nodes en optimaliseert complexe strategieën om ervoor te zorgen dat leden winst maken. Opbrengstknopen geeft prioriteit aan uw veiligheid door nauwkeurige investeringsopties te bieden. Leden krijgen bescherming tegen externe verliezen of onvoorziene veranderingen in marktomstandigheden. Dit is op geen enkele manier een plan om snel rijk te worden​ zodra u geld stort; je moet wachten tot de opbrengsten volwassen zijn. Yieldnodes biedt een bewezen, innovatieve en veilige manier om een ​​hoog rendement op uw investering te behalen met cryptomasterknooppunten. Met slechts een minimale storting van € 500, je bent klaar om te gaan! Met een minimale contractduur van zes maanden geeft het gebruikers de kans om master-noding volledig te ervaren. Door lid te worden van Yieldnodes, je maakt kans op elke maand 5 tot 15% verdienen. Als je je nog steeds afvraagt ​​of dit een veilige optie is, kun je het contract op elk moment opzeggen. Geloof ons niet alleen op ons woord, ze worden ook beoordeeld met 4.8 uit 5 op TrustPilot door gebruikers zoals jij, dus voel je vrij om ze later te bekijken. Voor degenen die willen meedoen en hun investeringsstrategie willen upgraden, Yield Nodes is de oplossing.

Klik hier om u vandaag nog aan te melden bij Yieldnodes

PS: YieldNodes is 100% geverifieerd door Scamwarning.org.