Warunki korzystania

Witamy w scamwarning.xyz, Twoje źródło numer jeden w zakresie ostrzeżeń o oszustwach dotyczących różnych produktów online. Niniejszym informujemy, że korzystanie ze strony internetowej scamwarning.xyz i dostęp do niej, całej jej zawartości, innych usług i wszelkich innych informacji w jakikolwiek sposób związanych z tą witryną i / lub z nią związanych jest tymczasowe po zaakceptowaniu przez Ciebie wszystkich niniejszych warunków wykorzystania w całości, jak opisano szczegółowo poniżej.

JAK DZIAŁA NASZA STRONA INTERNETOWA

Scamwarning.xyz zapewnia internautom niezbędne i aktualne informacje o tym, jak rozpoznawać, unikać i zgłaszać oszustwa. Udostępnia publikacje, aktualne wiadomości, filmy i inne zasoby internetowe, aby pomóc użytkownikom w zrozumieniu szkód, które mogą powstać w wyniku oszustw i zapobieganiu im.

DOPUSZCZALNE KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Osobom, które osiągnęły pełnoletność i są w stanie zawrzeć prawnie wiążące umowy, udzielamy ograniczonej, odwracalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp do scamwarning.xyz zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Jako zarejestrowany scamwarning.xyzuser nie wolno Ci rozpowszechniać, licencjonować, wystawiać, tworzyć dzieł pochodnych ani sprzedawać treści z scamwarning.xyz bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
W żadnym wypadku nie wolno usuwać żadnych znaków towarowych, praw autorskich ani innych informacji o prawach własności z jakiejkolwiek części lub części naszej witryny. Musisz powstrzymać się od tworzenia linków, tworzenia kopii lustrzanych lub ramkowania jakiejkolwiek części naszej witryny i usług; lub próby uzyskania niezatwierdzonego dostępu w celu udaremnienia jakiejkolwiek części naszej witryny internetowej i powiązanych z nią systemów.
W scamwarning.xyz zastrzegamy sobie prawo do całkowitego zamknięcia lub tymczasowego zawieszenia konta dowolnego użytkownika, który niewłaściwie korzysta z naszej witryny i / lub przeszkadza innym użytkownikom witryny bez wcześniejszego powiadomienia. W żadnym wypadku nie możesz wykorzystywać informacji uzyskanych z naszej strony internetowej do kontaktowania się z organizacjami lub ludźmi z jakiegokolwiek powodu.
Zabrania się niewłaściwego korzystania z naszej strony internetowej poprzez celowe wprowadzanie wirusów, robaków, trojanów, bomb logicznych lub innego złowrogiego lub technologicznie szkodliwego oprogramowania. Użytkownikom zabrania się prób uzyskania niezatwierdzonego dostępu do naszej witryny internetowej, naszego serwera hosta lub jakiejkolwiek bazy danych lub komputera serwera związanego z naszą witryną lub połączonego z nią.
Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje postępowanie i działania na scamwarning.xyz, w tym między innymi za cały tekst, nazwy użytkownika i hasła, grafikę, dane, obrazy, zdjęcia, audio, wideo, elementy i linki przesłane, opublikowane, i wyświetlane na stronie.

KONTA UŻYTKOWNIKÓW

Aby móc korzystać z większości aspektów naszej strony internetowej, będziemy wymagać od Ciebie rejestracji i utrzymywania aktywnego osobistego konta użytkownika, pod warunkiem, że masz co najmniej 18 lat. Aby spełnić wymóg rejestracji, będziemy wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, dane kontaktowe i wiek.
Niniejszym zgadzasz się dostarczać i utrzymywać tylko dokładne, zgodne z prawdą, dokładne i aktualne informacje na swoim koncie użytkownika. Jeśli tego zaniedbasz, możemy zablokować dostęp do strony internetowej i / lub całkowicie wypowiedzieć niniejszą umowę. Zgadzasz się być osobiście odpowiedzialny za każdą czynność, która ma miejsce w ramach Twojego kontaunt, i zgadzasz się zachować poufność i bezpieczeństwo nazwy użytkownika i hasła do swojego konta za każdym razem. O ile na piśmie scamwarning.xyz nie zezwala inaczej, możesz posiadać tylko jedno konto scamwarning.xyz.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Nie możesz bez żadnego powodu zezwalać stronom trzecim na korzystanie z Twojego konta i niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów podczas korzystania ze strony internetowej. Zabrania się korzystania z serwisu w celach niezgodnych z prawem.
Dajemy naszym użytkownikom możliwość umieszczania komentarzy na stronie internetowej. Oświadczasz, że jesteś jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich przesłanych treści użytkownika lub że masz wszelkie prawa, zgody, wydania i licencje niezbędne do udzielenia scamwarning.xyz licencji na treści użytkownika, jak określono powyżej. Niniejszym oświadczasz, że takie treści użytkownika nie naruszają, nie nadużywają ani nie lekceważą praw osób trzecich lub praw do reklamy lub prywatności stron trzecich ani nie powodują naruszenia jakichkolwiek przepisów lub regulacji.
Chociaż wszelkie treści użytkownika, które udostępniasz, pozostają Twoją własnością, udzielasz scamwarning.xyz, udostępniając takim treściom uniwersalną, nieodwracalną, niekończącą się, wolną od opłat licencję, z możliwością przeniesienia, z prawem do udzielania podlicencji, dostosowywania, tworzenia dzieł pochodnych, kopiowania , otwarcie pokazuj, publicznie wykonuj, rozpowszechniaj i w inny sposób wykorzystuj takie treści użytkownika bez Twojej dalszej zgody lub powiadomienia, a także bez wymogu wypłacania odszkodowania tobie lub jakiemukolwiek innemu podmiotowi.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA WŁASNOŚCI

Wszystkie dane, informacje, raporty, reprezentacje, materiały, artykuły, obrazy, wytyczenia, zdjęcia lub inne informacje (zwane łącznie treścią) pokazane i zawarte w witrynie internetowej są chronione znakami towarowymi, prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie wskazujemy, że jest inaczej. Wszystkie tytuły, prawa i interesy związane z zawartością stanowią własność scamwarning.xyz, są przez nią licencjonowane lub kontrolowane. Zgadzasz się, że strona internetowa jest zaprojektowana i oferowana przez scamwarning.xyz w charakterystycznym formacie i wyglądzie, i masz prawo do przeglądania strony internetowej i jej zawartości oraz pobierania lub drukowania jednej kopii strony internetowej lub określonych jej części w celach osobistych. tylko do użytku.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

SCAMWARNING.XYZ STRONY INTERNETOWE ORAZ ICH TREŚĆ, TEKST, NAZWY I OBRAZY ZAWARTE NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”. GDY DOKONALIŚMY SĄDOWEJ OSTROŻNOŚCI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE INFORMACJE PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ I JEJ TREŚCI SĄ SZCZEGÓŁOWE I PRAWIDŁOWE LUB UZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ, W KTÓRYCH SĄ ZAUFANE, NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB WARTOŚCI - NARUSZENIE TYTUŁU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE.
NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ DOKŁADNOŚCI I WOLNOŚCI OD BŁĘDÓW INFORMACJI I MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.
SCAMWARNING.XYZ NIE PONOSI W ŻADNYM SPOSOBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW I / LUB OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB SPOWODOWANE PRZEZ OKOLICZNOŚCI POZA JEJ KONTROLĄ PRZY UZYSKANIU, MONTAŻU, INTERPRETACJI, ZMIANIE LUB ZGŁOSZENIU CZĘŚĆ ICH.
SCAMWARNING.XYZ NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ. SCAMWARNING.XYZ W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ZACIĄGNĘĆ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z WITRYNY LUB JEJ TREŚCI, LICZĄCYCH, ALE NIE OGRANICZAJĄCY SIĘ JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ LUB ROZSTRZYGNIĘCIA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z TAKĄ TREŚCIĄ LUB CIERPILI, NAWET NATYCHMIAST, CHWILOWY, NADZWYCZAJNY, KORYGUJĄCY, POŚREDNI LUB Cokolwiek INNEGO, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO WYKONYWANIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA TAKICH HARMSÓW.

LINKI OSÓB TRZECICH

Linki zawarte w witrynach scamwarning.xyz mogą prowadzić do witryn, które nie są kontrolowane przez scamwarning.xyz. Nie odpowiadamy za zasoby lub treści znajdujące się na połączonej witrynie. Zgadzasz się, że linki zawarte w witrynach scamwarning.xyz są udostępniane wyłącznie dla wygody, a ich obecność na naszej stronie internetowej nie oznacza poparcia przez scamwarning.xyz jakiejkolwiek takiej połączonej witryny. Użytkownik zgadza się, że uzyskuje dostęp do witryn, do których prowadzą łącza, na własne ryzyko.

IDEMNIFIKACJA

Zgadzasz się bronić, zwolnić, zabezpieczyć i przetrzymywać scamwarning.xyz i jego spółki zależne i stowarzyszone, ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i przedstawicieli, bez winy z jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań, zobowiązań, strat i wydatków, w tym, ale nie ograniczone do uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z witryny internetowej i innych usług lub naruszeniem niniejszych warunków.

ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli którykolwiek warunek niniejszej Umowy zostanie uznany za niewykonalny, określone postanowienia zostaną zmienione w celu odzwierciedlenia intencji stron, podczas gdy wszystkie pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełnej mocy.

WYBÓR PRAWA

Pod każdym względem niniejsze warunki użytkowania są interpretowane i podlegają prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

MODYFIKACJE

Możemy zmieniać, przeglądać, dodawać lub usuwać którekolwiek z tych warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego radzimy użytkownikom, aby od czasu do czasu sprawdzali tę stronę pod kątem aktualizacji. Musisz zrezygnować z korzystania ze strony internetowej, jeśli jakikolwiek warunek jest przez Ciebie nie do zaakceptowania. Ciągłe korzystanie z witryny teraz lub po jakichkolwiek zmianach oznacza zgodę na niniejsze warunki użytkowania, a także na wszelkie takie zmiany.

? Chcesz zarabiać pieniądze na Bitcoin i innych kryptowalutach bez bólu i kłopotów związanych z nauką handlu od podstaw? Wyobraź sobie, że możesz handlować i uzyskiwać regularne wyniki z opłacalna wydajność! Czy jesteś zmęczony oszustwami na rynku Forex i kryptowalutami, fałszywymi obietnicami i grami, które mają na celu oddzielenie Cię od ciężko zarobionych funduszy? Jeśli cokolwiek z tego brzmi prawdę, to PRZESTAŃ WSZYSTKO. Zysk Rolnicy jest dla Ciebie! Dzięki ich oprogramowaniu działającemu jako Twój pilot Crypto, TY pozostajesz jako Pilot z pełną kontrolą nad swoimi pieniędzmi przez 100% czasu. ProfitFarmers to narzędzie handlowe, które łączy sztuczną inteligencję z wiedzą doświadczonych traderów, aby dostarczać wysoce prawdopodobne plany handlowe prosto w Twoje ręce. Nie musisz tracić godzin na zastanawianie się, czym handlować!
Dzięki integracji z Binance, największa giełda kryptowalut na świecie, ProfitFarmers realizuje Twoje transakcje od wejścia do wyjścia, po prostu wybierasz sygnały handlowe, które lubisz, wybierasz cenę wejścia, a następnie pozwalasz drugiemu pilotowi przejąć resztę podróży. Bądź na bieżąco z każdym etapem swojej podróży zarobkowej dzięki powiadomieniom push w ich aplikacji mobilnej. Teraz nie musisz ciągle martwić się o swoje bieżące transakcje, po prostu pozwól swojemu pilotowi zająć się tym za Ciebie! Z łatwością mógłby to być święty Graal narzędzi handlowych. Zapomnij o płaceniu guru za wymianę i weź ogromną część tego, co zarabiasz. Z ProfitFarmers jest absolutnie BEZ PROWIZJI I OPŁAT OD TWOICH TRANSAKCJI. 100% tego, co zarabiasz, jest w 100% Twoje. Kropka. W ostatnim kwartale firma ProfitFarmers opracowała 1,357 planów handlowych, a ponad 60% z nich oferowało szczytowe zyski powyżej + 8%. Przez dołączenie do ProfitFarmers, nigdy nie zabraknie Ci okazji do zarobienia pieniędzy. Wciąż zastanawiasz się, czy to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe? ProfitFarmers ma 100% Gwarancja zwrotu pieniędzy jeśli nie zapewnią dochodowych możliwości na swojej platformie. Jeśli jesteś gotowy, aby ulepszyć swoją grę handlową i natychmiast wystawić się na zyskowne okazje handlowe, teraz jest na to czas. Udaj się teraz do ProfitFarmers aby rozpocząć handel w łatwiejszy sposób, z własnym pilotem Crypto Co-Pilot.

PS: ProfitFarmers to narzędzie handlowe. Twoje pieniądze ZAWSZE pozostają w Twoim Portfel Binance, nigdy w ProfitFarmers. W 100% zweryfikowane i polecane przez Scamwarning.org.