Användarvillkor

Välkommen till scamwarning.xyz, din näst största online-resurs för bluffvarningar för olika onlineprodukter. Du informeras härmed om att din användning av och åtkomst till webbplatsen scamwarning.xyz, allt dess innehåll, andra tjänster och all annan information på något sätt relaterat till och / eller associerad med denna webbplats är preliminär när du accepterar alla dessa villkor för användning i sin helhet enligt nedan.

HUR VÅR WEBBPLATS FUNGERAR

Scamwarning.xyz ger nödvändig och aktuell information till internetanvändare om hur man känner igen, flyr och rapporterar bedrägerier. Den tillhandahåller publikationer, aktuella nyheter, videor och andra online-resurser för att hjälpa användare att förstå och förhindra skador som kan uppstå på grund av bedrägerier.

GODTAGANDE ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

För personer som har fyllt 18 år och kan bilda juridiskt bindande avtal, ger vi en begränsad, reversibel, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicensierbar licens för åtkomst till scamwarning.xyz i enlighet med dessa användarvillkor. Som registrerad scamwarning.xyzuser är det förbjudet att distribuera, licensiera, visa upp, göra derivat av eller sälja innehåll från scamwarning.xyz utan vårt föregående skriftliga tillstånd.
Du får under inga omständigheter ta bort några varumärken, upphovsrätt eller andra äganderättsmeddelanden från någon del eller del av vår webbplats. Du måste avstå från att länka till, spegla eller inrama någon del av vår webbplats och tjänster; eller försöker få obehörig åtkomst för att fördjupa någon del av vår webbplats och dess relaterade system.
På scamwarning.xyz förbehåller vi oss rätten att helt avsluta eller tillfälligt avbryta kontot för alla användare som har missbrukat vår webbplats och / eller besvärar andra användare av webbplatsen utan föregående meddelande. Du får under inga omständigheter använda information från vår webbplats för att kontakta organisationer eller personer av någon anledning.
Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, maskar, trojaner, logiska bomber eller någon annan skadlig eller tekniskt skadlig programvara. Användare är förbjudna att försöka få icke godkänd åtkomst till vår webbplats, vår värdserver eller någon databas eller serverdator relaterad till eller ansluten till vår webbplats.
Varje användare är ansvarig för sitt beteende och aktiviteter på scamwarning.xyz, inklusive men inte begränsat till all text, användarnamn och lösenord, grafik, data, bilder, fotografier, ljud, video, objekt och länkar uppladdade, postade, och visas på webbplatsen.

ANVÄNDARKONTON

För att kunna använda de flesta aspekter av vår webbplats kommer vi att kräva att du registrerar dig för och underhåller ett aktivt personligt användarkonto, förutsatt att du är minst 18 år gammal. För att uppfylla registreringskravet kommer vi att kräva att du tillhandahåller personlig information såsom ditt namn, telefonnummer, kontaktinformation och ålder.
Du godkänner härmed att endast tillhandahålla och underhålla korrekt, sanningsenlig, grundlig och aktuell information i ditt användarkonto. Om du försummar att göra det kan vi stoppa din tillgång till webbplatsen och / eller säga upp detta avtal helt. Du samtycker till att vara personligt ansvarig för varje aktivitet som sker under ditt account, och du samtycker till att bevara konfidentialiteten och säkerheten för ditt kontos användarnamn och lösenord varje gång. Om inte annat är skriftligt tillåtet av scamwarning.xyz, får du bara ha ett scamwarning.xyz-konto.

ANVÄNDARFÖRPLIKTELSER

Du får av någon anledning inte tillåta tredje part att använda ditt konto, och du godkänner härmed att följa alla relevanta lagar när du använder webbplatsen. Du får inte använda webbplatsen för olagliga ändamål.
Vi gör det möjligt för våra användare att ladda upp sina kommentarer på webbplatsen. Du lovar att du är den enda och exklusiva innehavaren av allt uppladdat användarinnehåll eller att du har alla rättigheter, godkännanden, släpp och licenser som krävs för att bevilja scamwarning.xyz licensen till användarinnehållet enligt ovan. Du intygar härmed att sådant användarinnehåll inte kränker, missbrukar eller åsidosätter en tredje parts rättigheter, eller rättigheterna för en tredje parts publicitet eller integritet, eller leder till brott mot någon lag eller reglering.
Medan allt användarinnehåll som du tillhandahåller förblir din egendom, ger du scamwarning.xyz genom att tillhandahålla sådant användarinnehåll en universell, oåterkallelig, oändlig, royaltyfri licens, överförbar, med rätt att underlicensiera, justera, göra derivatverk av, duplicera , öppet visa, offentligt utföra, distribuera och för att på annat sätt använda sådant användarinnehåll utan ytterligare samtycke från dig eller meddelande till dig, och utan kravet på att kompensera dig eller någon annan enhet.

INTELLEKTUELL EGENDOM OCH TILLGÄNGLIG RÄTTIGHETER

All data, information, rapporter, representation, material, artiklar, bilder, avgränsningar, foton eller annan information (tillsammans kallat innehåll) som visas på och finns på webbplatsen, är varumärkesskyddade, upphovsrättsskyddade och skyddas av immateriella rättigheter, utom där vi anger uttryckligen motsatsen. Alla titlar, rättigheter och intressen som rör innehållet ägs, licensieras till eller kontrolleras av scamwarning.xyz. Du samtycker till att webbplatsen är designad och erbjuds av scamwarning.xyz i ett distinkt format och utseende, och du får se webbplatsen och dess innehåll och ladda ner eller skriva ut en kopia av webbplatsen, eller specifika delar av webbplatsen, för personlig Använd endast.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH FRISKRIVNING

SCAMWARNING.XYZ-WEBBPLATSER OCH DITT INNEHÅLL, TEXT, NAMN OCH BILDER INKLUDERAT PÅ WEBBPLATSEN LEVERERAS '' SOM DE ÄR ''. NÄR VI HAR TILLFÄLLIGT VIKTIGT ATT SÄKRA ATT INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET DETALJERAS OCH RÄTT, ELLER FÅR FRÅN KÄLLOR SOM TILLSÄTTAS ATT VARA PÅLITLIG, GÖR VI INTE EN SÄKERHETSANVISNING ÖVERTRÄDELSE AV TITEL, OCH UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD.
VI GÖR INGEN GARANTI ELLER GARANTI FÖR NÖJAKTIGHETEN OCH FRIHETEN FRÅN FELEN AV INFORMATIONEN OCH MATERIAL INNEHÅLLT PÅ VÅR WEBBPLATS.
SCAMWARNING.XYZ FÅR INTE PÅ NÅGOT sätt ANSVARAS FÖR ANVÄNDARE OCH / ELLER TREDJE PARTER FÖR NÅGOT FÖRLUST ELLER SKADA PÅ ELLER BROTT AV OMSTÄNDIGHETER UTAN DENNA KONTROLL I FÖRVALTNINGEN, MONTERING, TOLKNING, RAPPORTERING, RAPPORTERING, RAPPORTERING, RAPPORTERING, RAPPORTERING ELLER DEL DÄRAV.
SCAMWARNING.XYZ FRISKRIVAR ALLT ANSVAR FÖR KONSEKVENSERNA AV FEL ELLER UTELÅNG. SCAMWARNING.XYZ FÅR INGEN HÄNDELSE INSKYDDAS PÅ NÅGOT FÖRFARANDE SOM KOMMER UT FÖR WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET, RÄKNING, MEN INTE BEGRÄNSAD PÅ NÅGOT FÖRFARANDE AV ÅTGÄRDER, ELLER NÅGON LÖSNING GÖRT AV ANVÄNDARE PÅ RELIANS OCH SÅDAN LIDAT, OCH OMEDELBART, MOMENTOUS, EXTRAORDINÄR, KORRIGERANDE, INDIREKT ELLER NÅGOT ANNAN, trots att det har utbildats beträffande sannolikheten för sådana harmar.

LÄNDER TILL TREDJEPARTN

Länkar som finns på scamwarning.xyz webbplatser kan leda till webbplatser som inte kontrolleras av scamwarning.xyz. Vi ansvarar inte för de resurser eller innehåll som finns på en länkad webbplats. Du samtycker till att länkarna som tillhandahålls på scamwarning.xyz webbplatser endast tillhandahålls som en bekvämlighetsfråga och att deras närvaro på vår webbplats inte innebär att scamwarning.xyz godkänner någon sådan länkad webbplats. Du samtycker till att du kommer åt alla länkade webbplatser på egen risk.

IDEMNIFICATION

Du samtycker till att försvara, frigöra, skada och hålla scamwarning.xyz och dess dotterbolag och dotterbolag, deras befattningshavare, styrelseledamöter, ombud och representanter, oskyldiga från och mot alla fordringar, ersättningar, skulder, förluster och kostnader, inklusive men inte begränsad till, rimliga juridiska och bokföringsavgifter, som på något sätt är förknippade med din användning av webbplatsen och andra tjänster eller ditt brott mot dessa villkor.

AVSKILJBARHET

Om något villkor i detta avtal visar sig vara ogenomförbart kommer specifika bestämmelser att ändras för att återspegla parternas avsikt medan alla andra återstående bestämmelser i avtalet ska förbli i full kraft och verkan.

LAGVAL

I alla avseenden tolkas och regleras dessa användarvillkor av lagarna i Amerikas förenta stater.

ÄNDRINGAR

Vi kan ändra, granska, lägga till eller ta bort någon av dessa villkor när som helst utan föregående meddelande till dig. Vi rekommenderar därför användare att då och då kontrollera denna sida för uppdateringar. Du måste avstå från att använda webbplatsen om något villkor är oacceptabelt av dig. Din ständiga användning av webbplatsen nu eller efter eventuella ändringar indikerar ditt samtycke med dessa användningsvillkor, liksom för sådana ändringar.

? Vill du tjäna pengar med Bitcoin och andra kryptovalutor utan att behöva lära sig att handla från grunden? Tänk om du kunde handla och få regelbundna resultat med lönsam prestanda! Är du trött på forex- och kryptobedrägerier, falska löften och spel där ute som är utformade för att skilja dig från dina hårt förvärvade medel? Om något av det ringer sant med dig, så sluta allt. ProfitFarmers är för dig! Med deras programvara som din Crypto Co-Pilot, DU förblir som pilot med total kontroll över dina pengar, 100% av tiden. ProfitFarmers är ett handelsverktyg som kombinerar artificiell intelligens med expertis från veteranhandlare för att leverera högsannolikhetsplaner direkt i dina händer. Det finns ingen anledning att spendera timmar på att försöka lista ut vad man ska handla!
Tack vare deras integration med Binance, världens största kryptovalutautbyte, ProfitFarmers utför dina affärer från inresa till utgång, du väljer bara de handelssignaler du vill, väljer ditt inträdespris och låter sedan din co-pilot ta över resten av resan. Håll dig informerad om varje steg i din pengartjänst genom push-meddelanden i deras mobilapp. Nu behöver du inte ständigt oroa dig för dina pågående affärer, låt bara din Co-Pilot hantera det åt dig! Detta kan lätt vara den heliga graden av handelsverktyg. Glöm att betala en guru för att handla för dig och ta en massiv nedskärning av vad du tjänar. Med ProfitFarmers finns det absolut INGEN KOMMISSIONER ELLER AVGIFTER PÅ DIN HANDEL. 100% av vad du tjänar är 100% för dig att behålla. Period. Förra kvartalet producerade ProfitFarmers 1,357 60 handelsplaner, och mer än 8% av dem erbjöd toppvinster på över + XNUMX%. Förbi ansluter sig till ProfitFarmers, du kommer aldrig att ha brist på möjligheter att tjäna pengar. Undrar du fortfarande om det här är för bra för att vara sant? ProfitFarmers har en 100% pengar-tillbaka-garanti om de inte levererar lönsamma möjligheter på sin plattform. Om du är redo att uppgradera ditt handelsspel och omedelbart utsätter dig för lönsamma handelsmöjligheter är det dags. Gå till ProfitFarmers nu att börja handla på det enklare sättet med din egen Crypto Co-Pilot.

PS: ProfitFarmers är ett handelsverktyg. Dina pengar förblir ALLTID i dina Binance plånbok, aldrig på ProfitFarmers. 100% verifierad och rekommenderad av Scamwarning.org.