Användarvillkor

Välkommen till scamwarning.xyz, din näst största online-resurs för bluffvarningar för olika onlineprodukter. Du informeras härmed om att din användning av och åtkomst till webbplatsen scamwarning.xyz, allt dess innehåll, andra tjänster och all annan information på något sätt relaterat till och / eller associerad med denna webbplats är preliminär när du accepterar alla dessa villkor för användning i sin helhet enligt nedan.

HUR VÅR WEBBPLATS FUNGERAR

Scamwarning.xyz ger nödvändig och aktuell information till internetanvändare om hur man känner igen, flyr och rapporterar bedrägerier. Den tillhandahåller publikationer, aktuella nyheter, videor och andra online-resurser för att hjälpa användare att förstå och förhindra skador som kan uppstå på grund av bedrägerier.

GODTAGANDE ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

För personer som har fyllt 18 år och kan bilda juridiskt bindande avtal, ger vi en begränsad, reversibel, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicensierbar licens för åtkomst till scamwarning.xyz i enlighet med dessa användarvillkor. Som registrerad scamwarning.xyzuser är det förbjudet att distribuera, licensiera, visa upp, göra derivat av eller sälja innehåll från scamwarning.xyz utan vårt föregående skriftliga tillstånd.
Du får under inga omständigheter ta bort några varumärken, upphovsrätt eller andra äganderättsmeddelanden från någon del eller del av vår webbplats. Du måste avstå från att länka till, spegla eller inrama någon del av vår webbplats och tjänster; eller försöker få obehörig åtkomst för att fördjupa någon del av vår webbplats och dess relaterade system.
På scamwarning.xyz förbehåller vi oss rätten att helt avsluta eller tillfälligt avbryta kontot för alla användare som har missbrukat vår webbplats och / eller besvärar andra användare av webbplatsen utan föregående meddelande. Du får under inga omständigheter använda information från vår webbplats för att kontakta organisationer eller personer av någon anledning.
Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, maskar, trojaner, logiska bomber eller någon annan skadlig eller tekniskt skadlig programvara. Användare är förbjudna att försöka få icke godkänd åtkomst till vår webbplats, vår värdserver eller någon databas eller serverdator relaterad till eller ansluten till vår webbplats.
Varje användare är ansvarig för sitt beteende och aktiviteter på scamwarning.xyz, inklusive men inte begränsat till all text, användarnamn och lösenord, grafik, data, bilder, fotografier, ljud, video, objekt och länkar uppladdade, postade, och visas på webbplatsen.

ANVÄNDARKONTON

För att kunna använda de flesta aspekter av vår webbplats kommer vi att kräva att du registrerar dig för och underhåller ett aktivt personligt användarkonto, förutsatt att du är minst 18 år gammal. För att uppfylla registreringskravet kommer vi att kräva att du tillhandahåller personlig information såsom ditt namn, telefonnummer, kontaktinformation och ålder.
Du godkänner härmed att endast tillhandahålla och underhålla korrekt, sanningsenlig, grundlig och aktuell information i ditt användarkonto. Om du försummar att göra det kan vi stoppa din tillgång till webbplatsen och / eller säga upp detta avtal helt. Du samtycker till att vara personligt ansvarig för varje aktivitet som sker under ditt account, och du samtycker till att bevara konfidentialiteten och säkerheten för ditt kontos användarnamn och lösenord varje gång. Om inte annat är skriftligt tillåtet av scamwarning.xyz, får du bara ha ett scamwarning.xyz-konto.

ANVÄNDARFÖRPLIKTELSER

Du får av någon anledning inte tillåta tredje part att använda ditt konto, och du godkänner härmed att följa alla relevanta lagar när du använder webbplatsen. Du får inte använda webbplatsen för olagliga ändamål.
Vi gör det möjligt för våra användare att ladda upp sina kommentarer på webbplatsen. Du lovar att du är den enda och exklusiva innehavaren av allt uppladdat användarinnehåll eller att du har alla rättigheter, godkännanden, släpp och licenser som krävs för att bevilja scamwarning.xyz licensen till användarinnehållet enligt ovan. Du intygar härmed att sådant användarinnehåll inte kränker, missbrukar eller åsidosätter en tredje parts rättigheter, eller rättigheterna för en tredje parts publicitet eller integritet, eller leder till brott mot någon lag eller reglering.
Medan allt användarinnehåll som du tillhandahåller förblir din egendom, ger du scamwarning.xyz genom att tillhandahålla sådant användarinnehåll en universell, oåterkallelig, oändlig, royaltyfri licens, överförbar, med rätt att underlicensiera, justera, göra derivatverk av, duplicera , öppet visa, offentligt utföra, distribuera och för att på annat sätt använda sådant användarinnehåll utan ytterligare samtycke från dig eller meddelande till dig, och utan kravet på att kompensera dig eller någon annan enhet.

INTELLEKTUELL EGENDOM OCH TILLGÄNGLIG RÄTTIGHETER

All data, information, rapporter, representation, material, artiklar, bilder, avgränsningar, foton eller annan information (tillsammans kallat innehåll) som visas på och finns på webbplatsen, är varumärkesskyddade, upphovsrättsskyddade och skyddas av immateriella rättigheter, utom där vi anger uttryckligen motsatsen. Alla titlar, rättigheter och intressen som rör innehållet ägs, licensieras till eller kontrolleras av scamwarning.xyz. Du samtycker till att webbplatsen är designad och erbjuds av scamwarning.xyz i ett distinkt format och utseende, och du får se webbplatsen och dess innehåll och ladda ner eller skriva ut en kopia av webbplatsen, eller specifika delar av webbplatsen, för personlig Använd endast.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH FRISKRIVNING

SCAMWARNING.XYZ-WEBBPLATSER OCH DITT INNEHÅLL, TEXT, NAMN OCH BILDER INKLUDERAT PÅ WEBBPLATSEN LEVERERAS '' SOM DE ÄR ''. NÄR VI HAR TILLFÄLLIGT VIKTIGT ATT SÄKRA ATT INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET DETALJERAS OCH RÄTT, ELLER FÅR FRÅN KÄLLOR SOM TILLSÄTTAS ATT VARA PÅLITLIG, GÖR VI INTE EN SÄKERHETSANVISNING ÖVERTRÄDELSE AV TITEL, OCH UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD.
VI GÖR INGEN GARANTI ELLER GARANTI FÖR NÖJAKTIGHETEN OCH FRIHETEN FRÅN FELEN AV INFORMATIONEN OCH MATERIAL INNEHÅLLT PÅ VÅR WEBBPLATS.
SCAMWARNING.XYZ FÅR INTE PÅ NÅGOT sätt ANSVARAS FÖR ANVÄNDARE OCH / ELLER TREDJE PARTER FÖR NÅGOT FÖRLUST ELLER SKADA PÅ ELLER BROTT AV OMSTÄNDIGHETER UTAN DENNA KONTROLL I FÖRVALTNINGEN, MONTERING, TOLKNING, RAPPORTERING, RAPPORTERING, RAPPORTERING, RAPPORTERING, RAPPORTERING ELLER DEL DÄRAV.
SCAMWARNING.XYZ FRISKRIVAR ALLT ANSVAR FÖR KONSEKVENSERNA AV FEL ELLER UTELÅNG. SCAMWARNING.XYZ FÅR INGEN HÄNDELSE INSKYDDAS PÅ NÅGOT FÖRFARANDE SOM KOMMER UT FÖR WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET, RÄKNING, MEN INTE BEGRÄNSAD PÅ NÅGOT FÖRFARANDE AV ÅTGÄRDER, ELLER NÅGON LÖSNING GÖRT AV ANVÄNDARE PÅ RELIANS OCH SÅDAN LIDAT, OCH OMEDELBART, MOMENTOUS, EXTRAORDINÄR, KORRIGERANDE, INDIREKT ELLER NÅGOT ANNAN, trots att det har utbildats beträffande sannolikheten för sådana harmar.

LÄNDER TILL TREDJEPARTN

Länkar som finns på scamwarning.xyz webbplatser kan leda till webbplatser som inte kontrolleras av scamwarning.xyz. Vi ansvarar inte för de resurser eller innehåll som finns på en länkad webbplats. Du samtycker till att länkarna som tillhandahålls på scamwarning.xyz webbplatser endast tillhandahålls som en bekvämlighetsfråga och att deras närvaro på vår webbplats inte innebär att scamwarning.xyz godkänner någon sådan länkad webbplats. Du samtycker till att du kommer åt alla länkade webbplatser på egen risk.

IDEMNIFICATION

Du samtycker till att försvara, frigöra, skada och hålla scamwarning.xyz och dess dotterbolag och dotterbolag, deras befattningshavare, styrelseledamöter, ombud och representanter, oskyldiga från och mot alla fordringar, ersättningar, skulder, förluster och kostnader, inklusive men inte begränsad till, rimliga juridiska och bokföringsavgifter, som på något sätt är förknippade med din användning av webbplatsen och andra tjänster eller ditt brott mot dessa villkor.

AVSKILJBARHET

Om något villkor i detta avtal visar sig vara ogenomförbart kommer specifika bestämmelser att ändras för att återspegla parternas avsikt medan alla andra återstående bestämmelser i avtalet ska förbli i full kraft och verkan.

LAGVAL

I alla avseenden tolkas och regleras dessa användarvillkor av lagarna i Amerikas förenta stater.

ÄNDRINGAR

Vi kan ändra, granska, lägga till eller ta bort någon av dessa villkor när som helst utan föregående meddelande till dig. Vi rekommenderar därför användare att då och då kontrollera denna sida för uppdateringar. Du måste avstå från att använda webbplatsen om något villkor är oacceptabelt av dig. Din ständiga användning av webbplatsen nu eller efter eventuella ändringar indikerar ditt samtycke med dessa användningsvillkor, liksom för sådana ändringar.

👉 *** Vill du tjäna en sidoinkomst med en stabil kryptoinvesteringsplattform som genererar hållbara månatliga avkastningar? Få det här: Du kan nu göra stabila vinstmarginaler tack vare ett nytt innovativt sätt att investera i krypto. Avkastningsnoder är svaret du behöver för att börja göra en anständig vinst med kryptovalutainvesteringar, oavsett om du är nybörjare eller professionell i kryptorummet. Ett uthyrningsprogram med flera nivåer är vad avkastningsnoder tar till bordet. Master-nickande är avantgarden för att generera hög avkastning tack vare det geniala av Stefan Hoermann och hans team. Med master-nicking investerar du och låter plattformen göra resten för dig. Vad är master-nickande? Det handlar inte. Det är ett nytt sätt att generera intäkter genom att tillhandahålla teknik som bygger på ett bevis på insats. Yieldnodes driver dessa kryptomaster-noder och optimerar komplexa strategier för att säkerställa att medlemmar tjänar vinst. Avkastningsnoder kommer att prioritera din säkerhet genom att tillhandahålla korrekta investeringsalternativ. Medlemmar får skydd mot externa förluster eller oförutsedda förändringar i marknadsförhållandena. Det här är inte på något sätt ett snabbt schema; när du sätter in pengar; du måste vänta på att avkastningen mognar. Yieldnodes tillhandahåller ett beprövat, innovativt och säkert sätt att göra hög avkastning på din investering med kryptomaster-nickning. Med bara en minsta insättning på 500 €, Du är klar att gå! Med en minsta kontraktslängd på sex månader ger det användarna en chans att uppleva master-noding fullt ut. Genom att gå med i Yieldnodes, du har en chans att vilket gör 5 till 15% varje månad. Om du fortfarande undrar om detta är ett säkert alternativ kan du säga upp avtalet när som helst. Ta inte bara vårt ord för det, de får också betyget 4.8 av 5 på TrustPilot av användare precis som du, så kolla gärna in dem senare. För de som vill vara med och uppgradera sin investeringsstrategi, Yield Nodes är lösningen.

Klicka här för att registrera dig med Yieldnodes Today

PS: YieldNodes är 100 % verifierad av Scamwarning.org.